Loonbeslag (beslag en overdracht)

Een schuldeiser kan vragen dat een deel van uw vakantiegeld aan hem toekomt. Hij volgt daarvoor een juridische procedure.

Een minimum bedrag van 1128 EUR is niet vatbaar voor beslag of overdracht in 2019.

Kinderen ten laste

Indien u kinderen ten laste hebt, kunnen de bedragen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht, verminderd worden met 70 EUR per kind in 2019.

Uitzondering - alimentatiegeld

In geval van beslag voor alimentatiegeld, kan  uw vakantiegeld volledig in beslag genomen worden.

Simulatie

Om een simulatie van uw vakantiegeld en de verdeling van vakantiegeld over uw schuldeisers te krijgen ga naar 'Mijn vakantierekening'. 

Meer informatie

Voor meer informatie, neem telefonisch contact op met de dienst Schuldeisers via
(+32) 02 627 95 32 of via het contactformulier.