Zoom In Zoom Reset Zoom Out

U bent hier

Printervriendelijke versie

Historiek van de wetgeving

De RJV heeft tot doel de toepassing van de wetgeving met betrekking tot de jaarlijkse vakantie te controleren en aan de andere sectoren van de sociale zekerheid, de informatie ter beschikking te stellen in verband met de jaarlijkse vakantie met betrekking tot arbeiders, leerling-arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars, aangesloten bij een vakantiefonds.

Wij zorgen ervoor dat de informatie die erop staat up-to-date gehouden wordt. U kunt hem raadplegen door op één van de links hieronder te klikken:

 
Uitvoeringsbesluit van 30.03.1967

 

Artikel 1
Artikel 3
Artikel 3bis
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19

Artikel 20
Artikel 21
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36
Artikel 37
 

Artikel 38
Artikel 38bis
Artikel 39
Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44
Artikel 45
Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48
Artikel 49
Artikel 50
Artikel 51
Artikel 52
Artikel 53
Artikel 53bis
 

Artikel 53ter
Artikel 54
Artikel 55
Artikel 56
Artikel 57
Artikel 58
Artikel 59
Artikel 60
Artikel 61
Artikel 62
Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66
Artikel 67
Artikel 68
Artikel 70
Artikel 73

 

Gecoördineerde wetten van 28.06.1971

  Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 9
Artikel 9bis
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
 
Artikel 14
Artikel 17
Artikel 17bis
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 22bis
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 33
Artikel 37
Artikel 39
Artikel 44
Artikel 46
Artikel 48
Artikel 49
Artikel 50
Artikel 51
Artikel 54
Artikel 55
Artikel 56
Artikel 57
Artikel 58
Artikel 59
Artikel 60
Artikel 61
Artikel 64
Artikel 65
 
  • KB van 10/07/1990 tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten van het bijzonder Fonds voor de bevordering van de jaarlijkse vakantie der werknemers, ingesteld bij artikel  22bis van de gecoördineerde wetten ;
  • KB van 16/04/1965 betreffende het financieel evenwicht van het stelsel der jaarlijkse vakantie (opgeheven door het KB van 20/01/2017 betreffende de bijdrage tot het financieel evenwicht van de regeling van de jaarlijkse vakantie).
  • KB van 20/01/2017 betreffende de bijdrage tot het financieel evenwicht van de regeling van de jaarlijkse vakantie. 
  • Wat is de economische werkloosheid voor de sector jaarlijkse vakantie ?

 

Koninklijk besluit van 9 januari 1995